แมงปอเฒ่าเจ้าค่ะ http://dragonfly.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=05-08-2008&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=05-08-2008&group=5&gblog=10 http://dragonfly.bloggang.com/rss <![CDATA[:: the time traveler's wife *]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=05-08-2008&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=05-08-2008&group=5&gblog=10 Tue, 05 Aug 2008 19:29:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=31-12-2008&group=2&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=31-12-2008&group=2&gblog=26 http://dragonfly.bloggang.com/rss <![CDATA[:: (almost) everything read, seen and heard in 2008 *]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=31-12-2008&group=2&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=31-12-2008&group=2&gblog=26 Wed, 31 Dec 2008 0:47:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=29-03-2008&group=2&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=29-03-2008&group=2&gblog=25 http://dragonfly.bloggang.com/rss <![CDATA[:: my summer achievements, so far ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=29-03-2008&group=2&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=29-03-2008&group=2&gblog=25 Sat, 29 Mar 2008 19:40:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=01-04-2006&group=2&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=01-04-2006&group=2&gblog=24 http://dragonfly.bloggang.com/rss <![CDATA[:: admission 'really' sucks *]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=01-04-2006&group=2&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=01-04-2006&group=2&gblog=24 Sat, 01 Apr 2006 1:12:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=25-02-2006&group=2&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=25-02-2006&group=2&gblog=23 http://dragonfly.bloggang.com/rss <![CDATA[:: bittersweet *]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=25-02-2006&group=2&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=25-02-2006&group=2&gblog=23 Sat, 25 Feb 2006 23:23:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=07-09-2005&group=2&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=07-09-2005&group=2&gblog=22 http://dragonfly.bloggang.com/rss <![CDATA[:: first page here *]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=07-09-2005&group=2&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=07-09-2005&group=2&gblog=22 Wed, 07 Sep 2005 22:44:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=08-02-2006&group=2&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=08-02-2006&group=2&gblog=21 http://dragonfly.bloggang.com/rss <![CDATA[:: queer in the head *]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=08-02-2006&group=2&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=08-02-2006&group=2&gblog=21 Wed, 08 Feb 2006 20:36:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=01-05-2006&group=2&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=01-05-2006&group=2&gblog=20 http://dragonfly.bloggang.com/rss <![CDATA[:: hope this is the last time *]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=01-05-2006&group=2&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=01-05-2006&group=2&gblog=20 Mon, 01 May 2006 18:23:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=21-02-2006&group=2&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=21-02-2006&group=2&gblog=19 http://dragonfly.bloggang.com/rss <![CDATA[:: where is your heart? *]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=21-02-2006&group=2&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=21-02-2006&group=2&gblog=19 Tue, 21 Feb 2006 0:36:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=22-09-2006&group=2&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=22-09-2006&group=2&gblog=18 http://dragonfly.bloggang.com/rss <![CDATA[:: DUH? *]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=22-09-2006&group=2&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=22-09-2006&group=2&gblog=18 Fri, 22 Sep 2006 1:41:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=15-06-2006&group=2&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=15-06-2006&group=2&gblog=17 http://dragonfly.bloggang.com/rss <![CDATA[:: love it, love it! *]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=15-06-2006&group=2&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=15-06-2006&group=2&gblog=17 Thu, 15 Jun 2006 22:40:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=13-01-2006&group=2&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=13-01-2006&group=2&gblog=16 http://dragonfly.bloggang.com/rss <![CDATA[:: peanuts gang *]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=13-01-2006&group=2&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=13-01-2006&group=2&gblog=16 Fri, 13 Jan 2006 16:30:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=12-02-2006&group=2&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=12-02-2006&group=2&gblog=15 http://dragonfly.bloggang.com/rss <![CDATA[:: tu 66 . francais . 65-825-229 *]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=12-02-2006&group=2&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=12-02-2006&group=2&gblog=15 Sun, 12 Feb 2006 23:10:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=03-01-2006&group=2&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=03-01-2006&group=2&gblog=14 http://dragonfly.bloggang.com/rss <![CDATA[:: whatever of the past year *]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=03-01-2006&group=2&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=03-01-2006&group=2&gblog=14 Tue, 03 Jan 2006 18:59:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=23-07-2006&group=2&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=23-07-2006&group=2&gblog=13 http://dragonfly.bloggang.com/rss <![CDATA[:: "F" *]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=23-07-2006&group=2&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=23-07-2006&group=2&gblog=13 Sun, 23 Jul 2006 16:06:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=31-08-2006&group=2&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=31-08-2006&group=2&gblog=12 http://dragonfly.bloggang.com/rss <![CDATA[:: and so it is .. :) *]]> ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=31-08-2006&group=2&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=31-08-2006&group=2&gblog=12 Thu, 31 Aug 2006 3:07:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=29-07-2006&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=29-07-2006&group=2&gblog=11 http://dragonfly.bloggang.com/rss <![CDATA[:: yeahs! *]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=29-07-2006&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=29-07-2006&group=2&gblog=11 Sat, 29 Jul 2006 1:22:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=12-04-2006&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=12-04-2006&group=2&gblog=10 http://dragonfly.bloggang.com/rss <![CDATA[:: admission is perfect, and no apologies for the little technical hitch *]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=12-04-2006&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=12-04-2006&group=2&gblog=10 Wed, 12 Apr 2006 3:09:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=27-04-2008&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=27-04-2008&group=5&gblog=9 http://dragonfly.bloggang.com/rss <![CDATA[:: the economic naturalist: why economics explains almost everything *]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=27-04-2008&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=27-04-2008&group=5&gblog=9 Sun, 27 Apr 2008 23:26:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=07-10-2007&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=07-10-2007&group=5&gblog=8 http://dragonfly.bloggang.com/rss <![CDATA[:: false impression, the bone collector *]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=07-10-2007&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=07-10-2007&group=5&gblog=8 Sun, 07 Oct 2007 21:11:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=10-03-2006&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=10-03-2006&group=5&gblog=7 http://dragonfly.bloggang.com/rss <![CDATA[:: message in a bottle *]]> ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=10-03-2006&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=10-03-2006&group=5&gblog=7 Fri, 10 Mar 2006 21:23:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=18-01-2006&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=18-01-2006&group=5&gblog=6 http://dragonfly.bloggang.com/rss <![CDATA[:: sophie kinsella's 'shopaholic series' *]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=18-01-2006&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=18-01-2006&group=5&gblog=6 Wed, 18 Jan 2006 21:29:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=24-10-2006&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=24-10-2006&group=5&gblog=5 http://dragonfly.bloggang.com/rss <![CDATA[:: a long way down *]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=24-10-2006&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=24-10-2006&group=5&gblog=5 Tue, 24 Oct 2006 12:41:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=27-03-2006&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=27-03-2006&group=5&gblog=4 http://dragonfly.bloggang.com/rss <![CDATA[:: the lovely bones *]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=27-03-2006&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=27-03-2006&group=5&gblog=4 Mon, 27 Mar 2006 18:54:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=31-01-2006&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=31-01-2006&group=5&gblog=3 http://dragonfly.bloggang.com/rss <![CDATA[:: tell no one *]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=31-01-2006&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=31-01-2006&group=5&gblog=3 Tue, 31 Jan 2006 17:36:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=22-01-2006&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=22-01-2006&group=5&gblog=2 http://dragonfly.bloggang.com/rss <![CDATA[:: john grisham *]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=22-01-2006&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=22-01-2006&group=5&gblog=2 Sun, 22 Jan 2006 21:07:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=04-03-2006&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=04-03-2006&group=5&gblog=1 http://dragonfly.bloggang.com/rss <![CDATA[:: the outsider *]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=04-03-2006&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=04-03-2006&group=5&gblog=1 Sat, 04 Mar 2006 1:46:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=07-01-2006&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=07-01-2006&group=2&gblog=8 http://dragonfly.bloggang.com/rss <![CDATA[:: feel the love *]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=07-01-2006&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=07-01-2006&group=2&gblog=8 Sat, 07 Jan 2006 21:20:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=10-07-2006&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=10-07-2006&group=2&gblog=7 http://dragonfly.bloggang.com/rss <![CDATA[:: life's been .. *]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=10-07-2006&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=10-07-2006&group=2&gblog=7 Mon, 10 Jul 2006 0:27:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=24-05-2006&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=24-05-2006&group=2&gblog=6 http://dragonfly.bloggang.com/rss <![CDATA[:: got it! :) *]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=24-05-2006&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=24-05-2006&group=2&gblog=6 Wed, 24 May 2006 23:34:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=12-01-2006&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=12-01-2006&group=2&gblog=5 http://dragonfly.bloggang.com/rss <![CDATA[:: scrubs *]]> ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=12-01-2006&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=12-01-2006&group=2&gblog=5 Thu, 12 Jan 2006 0:29:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=24-12-2005&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=24-12-2005&group=2&gblog=4 http://dragonfly.bloggang.com/rss <![CDATA[:: brokeback mountain & golden globe nomination *]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=24-12-2005&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=24-12-2005&group=2&gblog=4 Sat, 24 Dec 2005 1:31:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=28-02-2006&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=28-02-2006&group=2&gblog=3 http://dragonfly.bloggang.com/rss <![CDATA[:: que sera sera *]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=28-02-2006&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=28-02-2006&group=2&gblog=3 Tue, 28 Feb 2006 0:19:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=17-03-2006&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=17-03-2006&group=2&gblog=2 http://dragonfly.bloggang.com/rss <![CDATA[:: so sweet *]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=17-03-2006&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=17-03-2006&group=2&gblog=2 Fri, 17 Mar 2006 23:32:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=17-09-2005&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=17-09-2005&group=2&gblog=1 http://dragonfly.bloggang.com/rss <![CDATA[:: damien rice *]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=17-09-2005&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=17-09-2005&group=2&gblog=1 Sat, 17 Sep 2005 13:44:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=09-09-2005&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=09-09-2005&group=1&gblog=2 http://dragonfly.bloggang.com/rss <![CDATA[:: canada.2005 *]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=09-09-2005&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=09-09-2005&group=1&gblog=2 Fri, 09 Sep 2005 23:00:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=12-05-2006&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=12-05-2006&group=1&gblog=1 http://dragonfly.bloggang.com/rss <![CDATA[:: nz.2004 *]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=12-05-2006&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dragonfly&month=12-05-2006&group=1&gblog=1 Fri, 12 May 2006 23:25:19 +0700